ဘောလခဲခရိုင်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အပိုင်း(၁)

အခန်း(၁)

နိဒါန်းနှင့်ဒေသသမိုင်း


နိဒါန်း

၁။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသည်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိဌာနဖြစ်ပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာ အေးချမ်းသာယာရေး၊နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏မူဝါဒများ အကောင်အထည် ဖော်ရေး၊ ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ဖော်ဆောင်ရေးနှင့် ပြည်သူဗဟိုပြု ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေးဟူသော ရည်မှန်းချက်တာဝန်များကို အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသည့် အဆင့်ဆင့်သောအရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများသည် ရုံးချုပ်အဆင့်မှ အောက်ခြေ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အထိ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ရုံးအဆင့်ဆင့်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပြီး နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားချောမွေ့စွာလည်ပတ်ရေးတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊  ဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များ၊ အခြား ဝန်ကြီးဌာနမှ ပေးအပ်သောတာဝန်များနှင့် ဒေသန္တရအစိုးရအဖွဲ့ များမှ ပေးအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင် နေကြရသည်ဖြစ်ရာ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ပြုစုထားရှိခြင်း သည် များစွာအရေးပါလာပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာအချက် အလက်များ ပြုစုခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူ ပြုသကဲ့သို့ အကြီးအကဲများ နယ်မြေသို့ကွင်းဆင်းရာတွင် နယ်မြေ၏ အချက်အလက်များကို လွယ်ကူစွာသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည် ဘောလခဲခရိုင်၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလကုန်ထိအခြေအနေ)ကို သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီး သီးမှ ပေးပို့သော ကိန်းဂဏန်းများနှင့်အညီပြုစုတင်ပြ ထားခြင်းဖြစ်ပါ သည်။


ဒေသသမိုင်းအကျဉ်း

၂။ ဘောလခဲခရိုင်ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၇-၁၂-၁၉၉၂ ရက်စွဲပါအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁/၅အထ(၂)အရ ဘောလခဲ၊ ဖားဆောင်း၊ မယ်စဲ့(၃)မြို့နယ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာမှ ၃၀-၇-၂၀၀၂ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁၀၀/၂၄-၂၅/ဦး၁ဖြင့် ဘောလခဲမြို့နယ်မှ ရွာသစ် ကျေးရွာအုပ်စုအား ရွာသစ်မြို့နယ်ခွဲအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့၍ ဘောလခဲ ခရိုင်တွင် မြို့နယ်(၃)မြို့နယ်နှင့် မြို့နယ်ခွဲ(၁)ခု ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်း ရွာသစ်မြို့နယ်ခွဲအား ၂၂-၅-၂၀၁၄ ရက်စွဲပါအမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၆၁၁/၂၀၁၄)ဖြင့် မြို့အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သဖြင့် ယခုအချိန်တွင် ဘောလခဲခရိုင်၌ မြို့နယ်(၃)မြို့နယ်နှင့် မြို့(၄)မြို့ ဖွဲ့စည်းပါဝင် ပါသည်။

အခန်း(၂)

ပထဝီဝင် အနေအထား


တည်နေရာအကျယ်အဝန်း

၃။ ဘောလခဲခရိုင်သည် မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၈ဒီဂရီ ၃၀မိနစ် နှင့် ၁၉ ဒီဂရီ ၀၄မိနစ်ကြား ၊ အရှေ့လောင်ဂျီကျူ့ ၉၆ဒီဂရီ ၅၇ မိနစ်နှင့် ၉၇ ဒီဂရီ ၅၆ မိနစ်ကြား တည်ရှိပါသည်။  ခရိုင်၏ဧရိယာ အကျယ် အဝန်း မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ် မြို့နယ်အမည်

မြို့ဧရိယာ
စတုရန်းမိုင်

ကျေးရွာအုပ်စုများ ဧရိယာ
စတုရန်းမိုင်ပေါင်း

မြို့နယ်ဧရိယာ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း
ဘောလခဲမြို့နယ် ၀.၄၇၉ ၃၅၁.၃၉၃ ၃၅၂.၈၉
  ရွာသစ်မြို့ ၁.၀၁၉ - -
ဖားဆောင်းမြို့နယ် ၀.၄ ၆၂၄.၀၄ ၆၂၉.၄၄
မယ်စဲ့မြို့နယ် ၀.၃၂၈ ၁၀၁၂.၁၀၂ ၁၀၁၂.၄၃
  ခရိုင်ချုပ် ၂.၂၂၆ ၁၉၈၇.၅၃၅ ၁၉၉၄.၇၆

 


နယ်နမိတ်

၄။ အရှေ့ဘက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အနောက်ဘက်တွင် ကရင် ပြည်နယ်နှင့် ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ တောင်ဘက်တွင် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ မြောက်ဘက်တွင် ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ် နှင့် ရှားတောမြို့နယ်တို့ တည်ရှိပါသည်။


မြေမျက်နှာသွင်ပြင်

၅။ ဘောလခဲခရိုင်သည် တောင်ကုန်းတောင်တန်း ထူထပ်ပေါ များပြီး မြေပြန့်လွင်ပြင်နည်းပါးပါသည်။


ရေဆင်း

၆။ ဘောလခဲခရိုင်အတွင်း ဘောလခဲမြို့နယ်တွင် အဓိကချောင်း အဖြစ် ရှားတောမြို့နယ်မှမြစ်ဖျားခံ၍ ဘောလခဲမြို့နယ်သို့ ဖြတ်သန်း စီးဆင်းသော ပွန်ချောင်း၊ ရွာသစ်မြို့အတွင်း မယ်ပိုင်ချောင်းနှင့် သံလွင်မြစ်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်တွင် ထူးချောင်းနှင့် သံလွင်မြစ်၊ မယ်စဲ့မြို့နယ်တွင် မယ်စဲ့ချောင်းများ စီးဆင်းလျက်ရှိပြီး သဘာဝရေ ထွက်များ ပေါများစွာရှိပါကြောင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်။


ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်

၇။ ဘောလခဲခရိုင်သည် တောင်ကုန်းတောင်တန်းပေါများပြီး ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံဖတ်ရှု့ရန်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံဖတ်ရှု့ရန်

၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ သတင်းအချက်အလက်များ အပြည့်အစုံဖတ်ရှု့ရန်