လွှတ်တော်ကဏ္ဍ

ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းခြင်း
ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် ဖွဲ့စည်းရာတွင် ကယားပြည်နယ်ရှိ မြို့နယ်(၇)မြို့နယ်မှ တစ်မြို့နယ်လျှင်(၂)ဦး ကျစီဖြင့် ပြည်သူလူထုမှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်(၁၄)ဦး၊ ကယားပြည်နယ်ရှိ လူဦးရေစုစုပေါင်း၏ (၀.၁)ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အထက်ရှိ ဗမာတိုင်းရင်းသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁)ဦး၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှ ဥပဒေနှင့်အညီတင်သွင်းသည့် တပ်မတော်သားပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၅)ဦး၊စုစုပေါင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၂၀)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။

ပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်း
လွှတ်တော်သက်တမ်းစတင်သည်နေ့ရက်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်သက်တမ်း စတင်သည့် နေ့ရက်ဖြစ်သည်။

သဘာပတိ၊ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများရွေးချယ်ခြင်း
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ဒုတိယအကြိမ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပ သည့်အခါ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးသည်အထိ အစည်းအဝေးကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲနိုင်ရန် သဘာပတိတစ်ဦးကို လွှတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ နှင့်အညီ ရွေးချယ်၍ သဘာပတိအဖြစ်တင်မြှောက်ခံရသူမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ရှေ့မှောက်တွင် ကတိသစ္စာပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။
သဘာပတိမှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့ကို နည်းဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ဆန္ဒမဲ ပေးရွေးချယ်ပြီး ရွေးချယ်ခံရသည့် ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတို့သည့် သဘာပတိရှေ့မှောက်တွင် ကတိသစ္စာပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးများပြုလုပ်ခြင်း

ပထမအကြိမ် ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်း စတင်သည့် (၃၁-၃-၂၀၁၁)ရက်နေ့ မှ (၂၉-၁¬-၂၀၁၆)ရက်နေ့အထိ ပုံမှန်အစည်းအဝေး(၁၂)ကြိမ်၊ အထူးအစည်းအဝေး(၅)ကြိမ်နှင့် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၄)ကြိမ်၊ စုစုပေါင်းအစည်းအဝေး(၁၉)ကြိမ် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးများတွင် နည်းဥပဒေ(၁)ခု၊ ဥပဒေ(၂၄)ခု ပြဌာန်းအတည်ပြုခြင်း၊ ရေးရာကော်မတီ (၄)ခု ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အဆို(၁၇)ခု တင်သွင်းခြင်းနှင့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၀၁)ခု မေးမြန်း၊ ဖြေကြားခြင်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်းကာလအတွင်း ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၃)ကြိမ်နှင့် အထူးအစည်းအဝေး(၁)ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မေးခွန်း(၃၂)ခု မေးမြန်းခြင်း၊ ဖြေကြားခြင်း များဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊အဆို(၃)ခုတင်သွင်းခြင်း၊ ရေးရာကော်မတီ(၅)ခု ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါ သည်။