အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် လွှတ်တော် ပါတီ မှတ်ချက်
၁။ ဦးဖြေရယ်(ခ)ဦးမြင့်သန်းထွန်း လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) အမျိုးသားလွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၂။ ဦးရှေးရယ်ရှုမောင် လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) အမျိုးသားလွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၃။

ဦးဘော်ရယ်စိုးဝေ

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၃) အမျိုးသားလွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၄။

ဦးစောစိန်ထွန်း

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၄) အမျိုးသားလွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၅။

ဒေါ်ရှားမူ

ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၅) အမျိုးသားလွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၆။

ဒေါ်လွီးဇာ

ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၆) အမျိုးသားလွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၇။

ဦးအောင်ကျော်စိုး

ရှားတောမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၇) အမျိုးသားလွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၈။

ဦးကျော်သန်း

ရှားတောမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၈) အမျိုးသားလွှတ်တော်  ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ  
၉။

ဦးစိုးသိန်း

ဘောလခဲမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၉) အမျိုးသားလွှတ်တော် တစ်သီးပုဂ္ဂလ  
၁၀။ ဦးစိုင်းသာစိန်    ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၀) အမျိုးသားလွှတ်တော်  ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ  
၁၁။ ဒေါ်နော်မြစေး ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၁) အမျိုးသားလွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၁၂။ ဦးစိုင်းပန်ဖ မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁၂) အမျိုးသားလွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်