ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် လွှတ်တော် ပါတီ မှတ်ချက်
၁။ ဒေါက်တာခင်စည်သူ လွိုင်ကော်မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

 
၂။ ဦးပေါလ်ဆိုင်း ဒီးမော့ဆိုမဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

 
၃။ ဦးပဲ့ဒူ ဖရူဆိုမဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

 
၄။ ဒေါ်ဝင့်ဝါထွန်း ရှားတောမဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

 
၅။ ဦးအေးမောင် ဘောလခဲမဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်  ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ  
၆။ ဒေါ်နန်းထွေးသူ ဖားဆောင်းမဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

 
၇။ ဦးသန်းလင်းလင်း မယ်စဲ့မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်