ကယားမိုနု(မနုမနော)

manu-manor

မနုမနော တိုင်းရင်းသား များသည် ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ ဖြစ်သော ဒီးမောဆို၊ ဖရူးဆို၊ ဘောလခဲမြို့နယ် များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပါသည်။ မနုမနော တိုင်းရင်းသား များ၏ ထင်ရှားသော ပွဲတော်များမှာ ဗေးလပ်(ခေါ်) ဒီးကူပွဲ၊ ဂါဘိုပူဇော်ပွဲနှင့် ဆွန်ဂါပွဲ တို့ဖြစ်ပါသည်။