ဂေခို

gaykho

ဂေခို တိုင်းရင်းသားများသည် ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ လွိုင်ကော်၊ ဒီးမောဆို၊ ဖရူးဆို၊ ဖါးဆောင်း မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။ ဂေခို တိုင်းရင်းသား များ၏ ထင်ရှားသော ပွဲတော်များမှာ တောင်ယာ မီးရှို့ပွဲ၊ စပါး ပျိုးကြဲပွဲ၊ ကောက်ရိတ်သိမ်းပွဲနှင့် ကယ်ဒီးခူး(ခေါ်) စပါးဦး စားပွဲ တို့ဖြစ်ပါသည်။