ယူဆမိုဆို ကျေးရွာအဝင်(ကိုယ်ထူကိုယ်ထ)လမ်း ဆောင်ရွက်မှုအတွက် ရန်ပုံငွေ ပေးအပ်

13-8-2019-2 1

13-8-2019-2 2

13-8-2019-2 3

(၂၀၁၉ သြဂုတ် ၁၃)

ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ပြည်နယ်အတွင်း ရှိ မြို့နယ်များအားလုံး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် အလေးထားကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ပြည်သူများ အနေနှင့် ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး ကိုယ့်ဝန်ကိုယ်ထမ်း ဆောင် ရွက်နေသည့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှု အပေါ်တွင်လည်း ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။