ယင်းဘော်

yinbaw

ယင်းဘော် တိုင်းရင်းသားများသည် ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ ဖြစ်သော လွိုင်ကော်၊ ဒီးမောဆို၊ ဖရူးဆိုမြို့ များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပါသည်။ ယင်းဘော် တိုင်းရင်းသားများ၏ ထင်ရှားသော ပွဲတော်များမှာ တံခွန်တိုင်ပွဲနှင့် အိမ်သစ်တက်ပွဲ စသည့်ပွဲတွင် တို့ဖြစ်ပါသည်။