မယ်စဲ့မြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

အပိုင်း(၂)

အခန်း(၁)

နိဒါန်းနှင့် ဒေသသမိုင်း


နိဒါန်း

၁။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိဌာနတစ်ခုဖြစ်ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ရပ်ရွာအေးချမ်း သာယာရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပြည်သူ့အကျိုးပြုဆောင်ရွက်ရေး ဟူသော ရည်မှန်းချက်တာဝန်များကို အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြသည့် အဆင့် ဆင့်သော အရာထမ်း၊အမှုထမ်းများသည် ရုံးချုပ်အဆင့်မှ အောက်ခြေ ရပ်ကွက် / ကျေးရွာအုပ်စု အဆင့်အထိ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး အသီးသီးတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်ကြရပြီး နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်ရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်တာဝန်များ၊အခြားဝန်ကြီးဌာနမှပေးအပ်သော တာဝန်များနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့များမှ ပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နေကြရသည်ဖြစ်ရာ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက် များပြုစုထား ရှိခြင်းသည်များစွာ အရေးပါလာပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပြုစုခြင်းဖြင့် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုသကဲ့သို့ အကြီးအကဲများ နယ်မြေသို့ ကွင်းဆင်းရာတွင် နယ်မြေ၏ အချက်အလက် များကိုလွယ်ကူစွာသိရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤစာအုပ်သည် မယ်စဲ့မြို့နယ် ၏ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ(၂၀၁၈ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလမှ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလကုန်ထိ အခြေအနေ) ကိုသက်ဆိုင်ရာဌာန အသီးသီးမှ ပေးပို့သောကိန်းဂဏန်းများနှင့်အညီ ပြုစု တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။


ဒေသသမိုင်း

၂။ မယ်စဲ့မြို့နယ်သည် ၁၉၆၂ ခုနှစ်၊တော်လှန်ရေးကောင်စီလက်ထက် တွင် မယ်ဆည်နမ်မြို့နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်၍ မယ်စဲ့မြို့ပိုင်ရဲစခန်း၊ ကျန်းမာရေး   ဌာန၊ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း အဖြစ်ရှိပြီး ကျေးရွာအုပ်စုများ အဖြစ် မယ်ဆည်နမ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မယ်စဲ့ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟိုဂျစ်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ နန်းမန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒေါကဒွီးကျေးရွာအုပ်စု၊ သာယာကျေးရွာ အုပ်စု၊ ဝမ်လွဲ့ကျေးရွာအုပ်စုများပါဝင်ပါသည်။ ၁၉၇၀ပြည့်နှစ်တွင် ကရင်နီ အမျိုသားတိုးတက်ရေးပါတီ(ပြည်ထောင်စုအဆင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲသည့် အဖွဲ့) နယ်မြေ တာဝန်ခံခေါင်းဆောင်သည့်အဖွဲ့မှ ရဲစခန်းကို တိုက်ခိုက်၍ ဘောလခဲမြို့နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၁၊ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင် တပ်မတော်မှ ပြန်လည်တိုက်ထုတ်ခဲ့ပြီး မယ်စဲ့ဒေသအား ဖားဆောင်း မြို့နယ်အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ အရေးအခင်း ကာလတွင်မယ်စဲ့မြို့နယ်၌တပ်စွဲထားသည့်အမှတ်(၂၅၀)ခြေလျင်တပ်ရင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ဝန်ထမ်းများ ရုပ်သိမ်းပြီး နယ်မြေကို လှပ်ထားခဲ့ပါသည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် အမှတ်(၁၀၂)ခြေလျင်တပ်ရင်းမှ နယ်မြေကို သိမ်းပိုက် စိုးမိုးခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပြည်ထဲရေးနှင့်သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၄ - ၇ - ၁၉၉၀) ရက်စွဲ ပါစာအမှတ်၊ ၂/၃၀၀(၂)အရ မယ်စဲ့မြို့နယ်အဖြစ် သတ်မှတ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်း နောက် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်၏(၂၀-၅-၂၀၁၄) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ပထရ/ ၁ - ၁- (၂၈၈၀) / ဦး ၁ ဖြင့် မယ်စဲ့မြို့နယ်ကို မြို့(၁)မြို့၊ ရပ်ကွက်(၂)ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု(၄)အုပ်စု၊ ကျေးရွာ(၁၄)ရွာဖြင့်  ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းထားရှိပါသည်။


အခန်း(၂)

ပထဝီအနေအထား


တည်နေရာနှင့်အကျယ်အဝန်း

၃။ မယ်စဲ့မြို့နယ်သည် ‌မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၈ ဒီဂရီ ၃၁ မိနစ် ၂၁ စက္ကန့် နှင့် ၁၉ ဒီဂရီ ၁၂ မိနစ် ၅၅ စက္ကန့်အကြား အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၇ ဒီဂရီ ၂၄ မိနစ်၊ ၀၂ စက္ကန့် နှင့် ၉၇ ဒီဂရီ ၅၄ မိနစ်၊ ၅၈ စက္ကန့် အကြားတွင် တည်ရှိ ပါသည်။ အရှေ့မှ အနောက်သို့(၁၇)မိုင်နှင့် တောင်မှ မြောက်သို့(၄၅)မိုင် ရှည်လျားပါသည်။ မယ်စဲ့မြို့နယ်နှင့် မြို့တို့၏ ဧရိယာစတုရန်းမိုင်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ် မြို့အမည် မြို့ဧရိယာ စတုရန်း မိုင် ကျေးရွာ အုပ်စု ဧရိယာ စတုရန်း မိုင် မြို့နယ် ဧရိယာ စတုရန်း မိုင်
မယ်စဲ့ ၀.၃၂၈ ၁၀၁၂.၁၀၉ ၁၀၁၂.၄၃
မြို့နယ်ချုပ်   ၀.၃၂၈ ၁၀၁၂.၁၀၉ ၁၀၁၂.၄၃

 


နယ်နိမိတ်

၄။ မယ်စဲ့မြို့နယ်၏ အရှေ့ဘက်နှင့် တောင်ဘက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ အနောက်ဘက်တွင် ဖါးဆောင်းမြို့နယ်နှင့်ဘောလခဲမြို့နယ်၊မြောက်ဘက် တွင် ရှားတောမြို့နယ်တို့နှင့် နယ်နိမိတ် ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။


မြေမျက်နှာသွင်ပြင်

၅။ မယ်စဲ့မြို့နယ်သည် တောင်ဘက်တွင် တောင်လှတောင်ကြော ရှိ၍ အများအားဖြင့် တောင်ကုန်းတောင်တန်းများ ပေါများပြီး မြေပြန့်လွင်ပြင် နည်းပါးပါသည်။ ချောင်းများမှာ မယ်ပိုင်ချောင်း၊ မယ်ဖ ချောင်း၊ မယ်စဲ့ ချောင်း၊ ဟွေစပေါ်ချောင်းနှင့် နန်မန်းချောင်းများ ရှိပါသည်။


ရေဆင်း

၆။ မယ်စဲ့မြို့နယ်တွင် မြစ်ချောင်းများ ရှားသည့် ဒေသတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ထင်ရှားသည့် မြစ်ချောင်းများ မရှိပါ။ မြစ်ချောင်းအများစုမှာ ရေချိုများ ဖြစ်၍ စိုက်ပျိုးရေ ၊ သောက်သုံးရေ စသည်ဖြင့်သာ အသုံး ပြုနိုင်သည်။


ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်

၇။ မယ်စဲ့မြို့နယ်သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက်အမြင့်(၁၄၅၀) ပေ အထက်တွင် တည်ရှိပါသည်။

 

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံဖတ်ရှု့ရန်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအထိ သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံဖတ်ရှု့ရန်

၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအထိ သတင်းအချက်အလက်များ အပြည့်အစုံဖတ်ရှု့ရန်