သားရေနှစ်ဖက်ပိတ်ဗုံကြီး

ကယားတိုင်းရင်းသားတို့၏ ရိုးယာတူရိယာ တစ်ခုဖြစ်သော သားရေနှစ်ဖက်ပိတ် ဗုံကြီးပြုလုပ်ရာတွင် သစ်သားကို ထွင်း၍သော်လည်းကောင်း၊ သံစည်ပိုင်းဖြတ်ကို သော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ထည်ပိုင်းအဖြစ် အသုံးပြုကြသည်။ ကိုယ်ထည်ပိုင်း အရှည်မှာ(၁)ပေခန့်ရှိသည်။ မျက်နှာပြင်အကျယ်မှာ (၂)တောင်ခန့်ရှိသည်။ ထိပ်နှစ်ဖက်ကို နွားသရေဖြင့် ပိတ်ထားပြီး တပ်ဆင်ထားသည့် သားရေမှာ နွားမသားရေသည် အကောင်းဆုံးနှင့် အသံအလွင်ဆုံး ဖြစ်သည်။

နှစ်ဖက်ပိတ်ဗုံကြီးကိုဝါးပလွေကြီးငယ်ပေါင်းစုံနှင့်တွဲလျက် ကယန်းတိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာတေးသီချင်းများစုပေါင်းတီးမှုတ်ရာတွင် အချက်ပေးသည့် တူရိယာအဖြစ် တီးခတ်လေ့ရှိသည်။

drum