ပဒေါင်လူမျိုး

Padaung TribeThe Kayan are a subgroup of the Red Karen (Karenni) people, a Tibeto-Burman ethnic minority of Burma (Myanmar). The Kayan consists of the following groups: Kayan Lahwi (also called Padaung, ပဒေါင် [bədàʊɴ]), Kayan Ka Khaung (Gekho), Kayan Lahta, Kayan Ka Ngan. Kayan Gebar, Kayan Kakhi and, sometimes, Bwe people (Kayaw).

ကယားမိုနု(မနုမနော)

manu-manor

မနုမနော တိုင်းရင်းသား များသည် ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ ဖြစ်သော ဒီးမောဆို၊ ဖရူးဆို၊ ဘောလခဲမြို့နယ် များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပါသည်။ မနုမနော တိုင်းရင်းသား များ၏ ထင်ရှားသော ပွဲတော်များမှာ ဗေးလပ်(ခေါ်) ဒီးကူပွဲ၊ ဂါဘိုပူဇော်ပွဲနှင့် ဆွန်ဂါပွဲ တို့ဖြစ်ပါသည်။

ကယား

modern-kayahခေတ်သစ် ကယား

ကယား တိုင်းရင်းသားများသည် ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ ဖြစ်သော လွိုင်ကော်၊ ဒီးမောဆို၊ ဖရူးဆို၊ ရှားတော၊ ဘောလခဲ၊ ဖါးဆောင်း၊ မယ်စဲ့နှင့် ရွာသစ် မြို့များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပါသည်။

ကယား တိုင်းရင်းသားများ၏ ထင်ရှားသော ပွဲတော်များမှာ ကေ့ထျိုးဘိုး(ခေါ်) တံခွန်တိုင်ပွဲတော်၊ ဒီးကူပွဲတော်၊ အိမ်သစ်တက်ပွဲ၊ ကောက်သစ်စားပွဲ၊ တောကောင်လိုက်ပွဲ၊ ငှက်လိုက်ပွဲ၊ ထိမ်းမြားမင်္ဂလာပွဲ၊ ကလေးအမည်ပေးပွဲ၊ ကလေးချက်ကြွေပွဲ၊ အသုဘပွဲ၊ ထမင်းထောင်းစားပွဲ တို့ဖြစ်ပါသည်။

ကယန်းပဒေါင်

karen-padaung

ကယန်း(ပဒေါင်)တိုင်းရင်းသားများသည် ကယားပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ ဖြစ်သော လွိုင်ကော်၊ ဒီးမောဆို၊ ဖရူဆိုစသည့်မြို့များတွင်အများဆုံးနေထိုင်ကြပြီး ဘောလခဲ၊ ရှားတော၊ ဖါးဆောင်း မယ်စဲ့နှင့် ရွာသစ်မြို့များတွင် အနည်းငယ်စီ နေထိုင်ကြပါသည်။ ကယန်း(ပဒေါင်)တိုင်းရင်းသားများထင်ရှားသောပွဲတော်များမှာ တံခွန်တိုင်ပွဲတော်၊ အိမ်သစ် တက်ပွဲ၊ ကောက်သစ်စားပွဲ၊ ကယန်းနှစ်သစ်ကူးပွဲ ၊ ကလေးထွန်းကားပွဲနှင့် ငှက်ကြီးပွဲ(သို့) ဟင်္သာပွဲတို့ဖြစ်ပါသည်။

ကယန်းလထ

karenlahta

ကယန်းလထ တိုင်းရင်းသားများသည် ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ ဖြစ်သော လွိုင်ကော်၊ ဒီးမောဆို၊ ဖရူးဆို စသော မြို့များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပါသည်။ ကယန်းလထ တိုင်းရင်း သားများ၏ ထင်ရှားသော ပွဲတော် များမှာ အိမ်သစ်တက်ပွဲ ၊ ကောက်သစ်စားပွဲနှင့်  ချစ်သူကြင်ဖက် ရွေးချယ်ပွဲတို့ ဖြစ်ပါသည်။

ကယော

kayaw

ကယော တိုင်းရင်းသားများသည် ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ ဖြစ်သော  လွိုင်ကော်၊ ဒီးမောဆို၊ ဖရူးဆိုမြို့ များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပြီး ဘောလခဲ၊ ဖါးဆောင်း များတွင် အနည်းငယ်စီ နေထိုင် ကြပါသည်။ ကယော တိုင်းရင်းသားများ၏ ထင်ရှားသော ပွဲတော် များမှာ အိမ်သစ် တက်ပွဲနှင့် သွားနက်ဆိုးပွဲတို့ ဖြစ်ပါသည်။

ယင်းဘော်

yinbaw

ယင်းဘော် တိုင်းရင်းသားများသည် ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ ဖြစ်သော လွိုင်ကော်၊ ဒီးမောဆို၊ ဖရူးဆိုမြို့ များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပါသည်။ ယင်းဘော် တိုင်းရင်းသားများ၏ ထင်ရှားသော ပွဲတော်များမှာ တံခွန်တိုင်ပွဲနှင့် အိမ်သစ်တက်ပွဲ စသည့်ပွဲတွင် တို့ဖြစ်ပါသည်။

ယင်းတလဲ

yintalae

ယင်းတလဲ တိုင်းရင်းသားများသည် ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ ဖြစ်သော လွိုင်ကော် ၊ ဘောလခဲ၊ ဖါးဆောင်း၊ ဒီးမောဆို မြို့များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပြီး ဖရူးဆို၊ မယ်စဲ့နှင့် ရွာသစ်မြို့များတွင် အနည်းငယ်စီ နေထိုင်ကြ ပါသည်။ ယင်းတလဲလူမျိုး များ၏ ထင်ရှားသော ပွဲတော်များမှာ မန်လွန့်(ခေါ်) တံခွန်တိုင်ပွဲ ဖြစ်ပါသည်။

ဂေခို

gaykho

ဂေခို တိုင်းရင်းသားများသည် ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ လွိုင်ကော်၊ ဒီးမောဆို၊ ဖရူးဆို၊ ဖါးဆောင်း မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။ ဂေခို တိုင်းရင်းသား များ၏ ထင်ရှားသော ပွဲတော်များမှာ တောင်ယာ မီးရှို့ပွဲ၊ စပါး ပျိုးကြဲပွဲ၊ ကောက်ရိတ်သိမ်းပွဲနှင့် ကယ်ဒီးခူး(ခေါ်) စပါးဦး စားပွဲ တို့ဖြစ်ပါသည်။

ဂေဘား

gaybar

ဂေဘား တိုင်းရင်းသားများသည် ကယားပြည်နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ်များ ဖြစ်သော လွိုင်ကော်၊ ဒီးမောဆို၊ ဖရူဆိုမြို့များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပါသည်။ ဂေဘား တိုင်းရင်းသားများ၏ ထင်ရှားသော ပွဲတော်များမှာ စပါးစူးထိုးပွဲ၊ စပါးပုတ်ပွဲ၊ စပါးသယ်ပွဲနှင့် ကောက်သစ်စားပွဲတို့ ဖြစ်ပါသည်။