ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် လွှတ်တော် ပါတီ မှတ်ချက်
၁။ ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဌေး လွိုင်ကော်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)  ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၂။

ဦးတင်မြင့်

လွိုင်ကော်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)  ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၃။

ဦးသိန်းအောင်(ခ)စဲရယ်

ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)  ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၄။ ဦးဘော့စ်ကို ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)  ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၅။

ဦးသိုးရယ် (ကွယ်လွန်)

ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)  ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၆။ ဦးခင်မောင်ထွန်း(နော်အီး) ဖရူဆိုမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)  ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၇။ ဦးတီရယ် ရှားတောမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)  ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၈။ ဦးလှထွေး ရှားတောမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)  ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၉။ ဦးအေးရွှေ ဘောလခဲမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)  ပြည်နယ်လွှတ်တော်

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

 
၁၀။ ဦးစိုးရယ် ဘောလခဲမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)  ပြည်နယ်လွှတ်တော်

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

 
၁၁။ ဦးဝင်းမြင့် ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)  ပြည်နယ်လွှတ်တော်

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

 
၁၂။ ဦးရန်နိုင်ဆွေ ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)  ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၁၃။ ဦးအောင်နိုင်ဦး မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)  ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၁၄။ ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို မယ်စဲ့မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)  ပြည်နယ်လွှတ်တော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်  
၁၅။ ဦးလှမျိုးဆွေ ဗမာတိုင်းရင်းသား  ပြည်နယ်လွှတ်တော်

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

 
၁၆။ ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မျိုးတင်  တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်  ပြည်နယ်လွှတ်တော်    
၁၇။ ဗိုလ်မှူးနေထွန်း  တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်  ပြည်နယ်လွှတ်တော်    
၁၈။ ဗိုလ်မှူးအောင်ခိုင်စိုး  တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်  ပြည်နယ်လွှတ်တော်    
၁၉။ ဗိုလ်မှူးမင်းသူ  တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်  ပြည်နယ်လွှတ်တော်    
၂၀။ ဗိုလ်ကြီးမျိုးမြင့်  တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်  ပြည်နယ်လွှတ်တော်